Harmonogram - sezon IV

Grupa A
Actina PACT Staff

11.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

DynamiK.GAMING
Enhance

12.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Telter
Eyeagles E-sport

11.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Quick Hands ac
Feel Our Skill

14.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

NFW Crew
Grupa B
Ab Ovo Esports

13.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Turbo Bears
Artivi.gg

13.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

Team Tactical Fusion
Dark Foxes

12.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

Perun Gaming
ex-KDV Gaming

14.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Nordis Team
Grupa A
NFW Crew

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

DynamiK.GAMING
Quick Hands ac

19.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Feel Our Skill
Telter

19.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Eyeagles E-sport
Actina PACT Staff

18.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

Enhance
Grupa B
Nordis Team

19.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Turbo Bears
Perun Gaming

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

ex-KDV Gaming
Team Tactical Fusion

17.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Dark Foxes
Ab Ovo Esports

20.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Artivi.gg
Grupa A
DynamiK.GAMING

21.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

Enhance
Eyeagles E-sport

24.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

Actina PACT Staf
Feel Our Skill

21.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Telter
NFW Crew

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

Quick Hands ac
Grupa B
Turbo Bears

26.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Artivi.gg
Dark Foxes

23.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Ab Ovo Esports
ex-KDV Gaming

xx.xx.xxxx r.

2 – 0

Szczegóły

Team Tactical Fusion
Nordis Team

xx.xx.xxxx r.

2 – 0

Szczegóły

Perun Gaming
Grupa A
Quick Hands ac

27.05.2020 r.

2 – 0

Szczegóły

DynamiK.GAMING
Telter

xx.xx.xxxx r.

2 – 0

Szczegóły

NFW Crew
Actina PACT Staff

29.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Feel Our Skill
Enhance

26.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Eyeagles E-sport
Grupa B
Perun Gaming

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

Turbo Bears
Team Tactical Fusion

28.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

Nordis Team
Ab Ovo Esports

28.05.2020 r.

0 – 2

Szczegóły

ex-KDV Gaming
Artivi.gg

29.05.2020 r.

1 – 1

Szczegóły

Dark Foxes
Grupa A
Feel Our Skill

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Enhance
DynamiK.GAMING

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Eyeagles E-sport
NFW Crew

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

Actina PACT Staff
Quick Hands ac

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Telter
Grupa B
ex-KDV Gaming

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Artivi.gg
Turbo Bears

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Dark Foxes
Nordis Team

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Ab Ovo Esports
Perun Gaming

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

Team Tactical Fusion
Grupa A
Telter

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

DynamiK.GAMING
Actina PACT Staff

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Quick Hands ac
Enhance

xx.xx.xxxx r.

2 – 0

Szczegóły

NFW Crew
Eyeagles E-sport

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Feel Our Skill
Grupa B
Team Tactical Fusion

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Turbo Bears
Ab Ovo Esports

xx.xx.xxxx r.

2 – 0

Szczegóły

Perun Gaming
Artivi.gg

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Nordis Team
Dark Foxes

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

ex-KDV Gaming
Grupa A
DynamiK.GAMING

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Feel Our Skill
NFW Crew

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

Eyeagles E-sport
Quick Hands ac

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Enhance
Telter

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Actina PACT Staff
Grupa B
Turbo Bears

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

ex-KDV Gaming
Nordis Team

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Dark Foxes
Perun Gaming

xx.xx.xxxx r.

0 – 2

Szczegóły

Artivi.gg
Team Tactical Fusion

xx.xx.xxxx r.

Szczegóły

Ab Ovo Esports

#1 grupa A0

#4 grupa B0

#2 grupa A0

#3 grupa B0

#3 grupa A0

#2 grupa B0

#4 grupa A0

#1 grupa B0